„Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš“ (1Tim 2,5)

Ako a ku komu sa mám modliť?

14. Júna 2011, pridal admin

Ako sa mám modliť?

Žalm Dávidov

14. Júna 2011, pridal admin

Hospodine, volám na teba! Ponáhľaj sa mi na pomoc! Počuj môj hlas, keď volám k tebe! Nech stojí moja modlitba pred tebou ako kadivo, pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeť. Postav, Hospodine, mojim ústam stráž! Stráž dvere mojich rtov! Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlej veci, robiť bezbožné skutky s mužmi, páchajúcimi neprávosť, a aby som nejedol z ich lakôt. (Žalm 141)